szechenyi-2020-esza_bal_341x236.png
  • A kedvezményezett neve: Csokonyavisonta Község Önkormányzata
  • Projekt azonosító száma: TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011
  • A projekt címe: A helyi identitás megőrzése a Dráva-mentén
  • A szerződött támogatási összeg: 57 625 498,- Ft.
  • A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt célja egy olyan konzorcium megalakítása, amely képes egy olyan, identitástudat-erősítő projektet megvalósítani, amely akár a következő évtizedekre meghatározza a hasonló jellegű programok tematikáját, illetve nemcsak a települések, hanem az egész térség pozitív megítélését.
A megvalósítás területe Dél-Somogy, ahol 23 egymáshoz csatlakozó önkormányzat hozott döntést arról, hogy konzorciumot alkotnak. Csokonyavisonta, mint az egyik legkomolyabb turisztikai lehetőségekkel rendelkező települést választotta meg gesztornak a konzorcium. Egyhangúlag, mivel a település rendelkezik a megfelelő szakértő csapattal a projekt gondtalan lebonyolításához.
A konzorciumban kizárólag települési önkormányzatok vesznek részt. A projekt területi lehetőségeit meghatározza továbbá a Dráva folyó közelsége, ami a helyi identitás meghatározásának egyik kulcseleme. A projekt keretében részint rendezvényeket tartanak a települések, azonban nem egymástól izoláltan. Már a tervezés során külön figyelmet fordítanak arra a tagok, hogy a rendezvények egymásra épülő, egymást szinergikusan erősítő láncolatot jelentsenek.
Minden település tervez a projektben legalább egy közlekedésbiztonsági és egy közbiztonsági rendezvényelemet. Ennek kapcsán felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel mind az adatszolgáltatás, mind a rendezvények szakmai megvalósítása terén. A konzorcium tagjai egyetértenek abban, hogy a képzések kiemelten fontosak a projekt során. A megfelelően képzett, és a projekt keretében tapasztalatot szerzett szakmai gárda alkalmas lesz arra, hogy a projekt megvalósítási időszakát követően a fenntartási időszakban is folytassa az identitás-erősítő rendezvények megszervezését.
Szintén fontosnak tartja azt a pályázó, hogy a levéltárban a konzorciumi tagokra vonatkozó információk felkutatására egy komplett tervet dolgozott ki, ami biztosítja a hatékonyságot.


A kedvezményezett neve:
Csokonyavisonta Község Önkormányzata
A projekt címe: A helyi identitás megőrzése a Dráva-mentén
Projekt azonosító száma: TOP – 5.3.1-16 – SO1 – 2017 – 00011
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.04.23.

Széchenyi 2020     top-5-3-1-16-so1-2017-00011     efop-1-5-3-16-2017-00055     Kastélyosdombó