Kedves Látogató! Ezen az oldalon jelenítjük meg a településünket érintő ESZA (Európai Szociális Alap) és ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) forrásból a Széchenyi 2020 Program által megvalósult vagy folyamatban lévő pályázatokat. Bővebb info a pályázat neve előtti logóra kattintva!

szechenyi-2020-esza_bal_341x236.png

TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00011
A helyi identitás erősítése a Dráva-mentén.

szechenyi-2020-esza_bal_341x236.png

EFOP-1.5.3-16-2017-00055 A Kultúrák Összefogása a Közösségért – Humán Közszolgáltatások Fejlesztése a Barcsi Járásban.

A Széchenyi 2020 Program az Európai Unió és a Magyar Állam 2010 és 2020 között futó programtervezete, mely pályázatok formájában támogat cégeket, vállalkozásokat, projekteket. Az EU-s támogatást a kormány fogadja és adja tovább a pályázóknak.

Az uniós források kezelése

Az Európai Unió a források felhasználását koordinálja, hogy érvényesüljön az átláthatóság és elszámolhatóság elve.
A 28 európai uniós biztosból álló testület politikai felelősséget gyakorol azért, hogy az uniós pénzeszközök használata szabályszerűen menjen végbe. Az uniós pályázati támogatások döntő többségét a kedvezményezett tagállamok kezelik (az Európai Unió tagállamai), az adott tagállam kormánya felel az összes ellenőrzésért, beleértve az éves ellenőrzés lebonyolítását.
Az uniós költségvetés több mint 76%-ával az ún. megosztott irányítás keretében az Európai Bizottság együttesen gazdálkodik a regionális és tagállami hatóságokkal az 5 nagy pénzalap felhasználásával.

Az Európa 2020 stratégia végrehajtását segítő alapok

1. Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA– regionális és városfejlesztés),
2. Európai Szociális Alap (ESZA– társadalmi befogadás és jó kormányzás),
3. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA),
4. Kohéziós Alap (a kevésbé fejlett régiók gazdasági konvergenciája),
5. Európai Tengerügyi és Halászati Alap.

Az Európai Unió a fennmaradó pénzforrást direkt módon kezeli.

A Széchenyi 2020 program mint az uniós fejlesztési politika szerves része

Az Európai Unió jelenlegi közös gazdasági stratégiája az Európa 2020 stratégia, amely a 2001-2010. közötti időszakban futó Lisszaboni Stratégiát váltotta fel.
Előbbinek magyar megfelelője a Széchenyi 2020 program. Az Európai Unió, és ezzel Magyarország hivatalos stratégiai célja az elkövetkező tíz évben a gazdasági növekedés helyreállítása és megalapozása annak ellenére, hogy öregszik a társadalom és élesedik a nemzetközi verseny.

A 2014-2020 tervezési időszak – A Széchenyi 2020 program

Az Európa 2020 általános alapelvei és céljai

A Széchenyi 2020 mögött álló Európa 2020 fekteti le az Európai Unió stratégiai szempontjait a következő programozási periódusra nézve, amely egy a gyors, fenntartható és inkluzív növekedést célzó stratégia.
Az Európa 2020 pontos célokat és az ezeknek megfelelő eszközöket határoz meg az Európai Unió számára a 2020-ig terjedő horizonton.
A várakozások szerint valamennyi uniós politika (beleértve az Integrált Tengerpolitikát és a Közös Halászati Politikát) hozzájárul majd az Európa 2020 célkitűzéseihez és eszközeihez.
Különösen a Kohéziós Politikát, a Közös Agrárpolitikát, valamint a Közös Halászati Politikákat illetően, a megfelelő alapok csoportosításra kerültek a „Közös Stratégiai Keret” (KSK) alatt, amely lefekteti az Európai Unió ezen alapok felhasználásával kapcsolatos stratégiai szempontjait a következő programkészítési periódusra.
A KSK az Európa 2020 célkitűzéseiből eredően 11 Tematikus Célkitűzést (TC) állít fel, amelyek közül az ERFA, ESZA, KA, EMVA és az ETHA – az Európai Strukturális és Befektetési Alapok („ESI alapok”) – az adott területekhez kapcsoló célzott támogatásokat nyújtanak majd Magyarországon is a Széchenyi 2020 program keretében.
A Közös Stratégiai Keret – KSK – megmutatja az Európai Unió közös stratégiai irányelveit valamennyi ESI alap esetében a következő programkészítési periódusra nézve.
A KSK stratégiai iránymutatásait követve és megfelelő Nemzeti Reformprogramokkal összhangban – amelyeket a tagállamok az Európa 2020 stratégia végrehajtása érdekében alkottak meg – a tagállamok a Partnerségi Megállapodások (Partnership Agreements – PM) keretében nemzeti stratégiákat alakítanak ki, amelyeket a Bizottsággal kell elfogadtatni. Magyarország esetében ez a Széchenyi 2020 program.

Forrás: Wikipédia – A Szabad Enciklopédia