oknyir-logo.png

Kereskedelmi Nyilvántartás

A Kereskedelmi Nyilvántartást a továbbiakban az OKNYIR

az Országos Kereskedelmi Nyilvántaró Rendszer tartalmazza.
A Nyilvántartó rendszer meghívásához kattintson az ikonra ➝

Szálláshelyek nyilvántartása

A nyilvántartást és a megjelenítést előírja a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (Szolg. tv.) 26. § (2), a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/D. § ) Korm. rend. szerint a jegyző a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezőkről a rendelet 12. §-a alapján nyilvántartást vezet, és közzéteszi az interneten.

Sor-
szám

szolgáltató neve

szolgáltató lakcíme, szervezet esetén székhelye és irányító-száma

 

az engedély száma és a tevékenység megkezdé-sének vagy folytatásá-nak az engedélyben foglalt területi és időbeli korlátait

szálláshely címe, helyrajzi száma és irányító- száma

Szálláshely elnevezése

 

Szálláshely- szolgáltató adószáma

és
statisztikai számjele

szálláshely-szolgálta-tási tevé-kenység típusának megjelölése
/
minőségi fokozatba sorolása

 

a szálláshely befogadó-képessége

szálláshely üzemelte-tési engedély száma és az engedély kiadásának dátuma

Szálláshely ideiglenes bezárásának ténye és időtartama vagy szálláshely megszűné-sének időpontja és a megszűnés oka (a megfelelő aláhúzandó!)

 

1.                

KDOMBÓ NONPROFIT KFT.

7977
Kastélyos-dombó,
Fő u. 2.

1/2016. határozatlan

 

7977
Kastélyos-dombó
Fő utca 2.
Hrsz: 167

Erdődy Vendégház
Kastélyos-
dombó

25341139-2-14,

25341139-1051-572-14

egyéb
szálláshely
/

férőhely: 8 fő, ágyak száma: 4 db, vendég-szobák száma: 4

126-3/
2016/KD

2016.
03.09.

 

 

 

2.                

KDOMBÓ NONPROFIT KFT.

7977
Kastélyos-dombó,
Fő u. 2.

9/2023. határozatlan

 

7977
Kastélyos-dombó
Fő utca 90.
Hrsz: 137

Kammerer Vendégház

25341139-2-14,

25341139-1051-572-14

egyéb
szálláshely
/
3*

 vendég-szobák száma: 7 ágyak száma: 18

KD/92-4/
2023

2023.
08.02.

 

 

 

Telephelyek nyilvántartása

Az 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján a telepekről vezetett nyilvántartás

KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG

A jegyző által kiadott nyilván-tartási szám

A bejegyzés oka*

A bejegyzés időpontja

év

hó, nap

A telep

Az ipari tevékenység végzőjének

A telepen végzett ipari tevé- kenység

címe

helyrajzi száma

használatának jogcíme

üzemelte- tésének időtartama, műszakon-ként a napi munkavégzés idejének megjelölé-sével

neve

cégjegyzék- száma, illetve vállalkozói nyilván-tartásba vételi száma

székhelye

 2/2019. 6. 2019. 05.17. 7977 Kastélyos-dombó, Fő u. 95. 143 társ-tulajdonos Hétfő-péntek: 08.00- 16.00 óra Veriga Gábor 53496683 7977 Kastélyos-dombó, Fő u. 95. Gépjármű javítás, – karban-tartás
 3/2019.  2. 2019. 05.23.  7977 Kastélyos-dombó, Fő u. 95. 143 társ-tulajdonos Változó, megren-delés fi-gyelembe vételével Veriga Gábor 53496683 7977 Kastélyos-dombó, Fő u. 95. Előre kevert beton gyártása
 1. engedély kiadása; 2. tevékenység bejelentése; 3. adat módosítása; 4. tevékenység változása; 5. engedély visszavonása; 6. telep megszűnése